Đô Lương tổ chức diễn tập trị an năm 2014 cho cụm Ngọc Lam Bồi.

Nhằm nâng cao trình độ tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu của các xã, vận dụng khả năng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Sáng ngày 28/07/2014,huyện Đô Lương đã tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2014 cho 5 xã.

Đợt diễn tập được tổ chức thành 3 giai đoạn, Giai đoạn: 1 Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao cho lực lượng vũ trang, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng – an ninh, sẵn sàng chống gây rối, bạo loạn, bảo vệ và giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

%image_alt%

Tổ chức diễn tập thực binh với sự phối hợp lực lương công an xã và các lực lượng bảo vệ mục tiêu của 3 xã Ngọc, Lam, Bồi; Giai đoạn 2: Thực hành xử trí tình huống gây rối, bạo lọan trên sơ đồ; Giai đoạn 3: Tổ chức chuẩn bị phòng chống gây rối, bạo loạn. Chuyển trạng thái sẵn sang chiến đấu từ cao lên toàn bộ,chuyển địa phương sang thời chiến, chuẩn bị cho chiến đấu trị an gồm các vấn đề : Tổ chức và thực hành đánh địch tập kích đường không; Làm công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu; Thực hành đánh địch tiến công vào làng xã.
%image_alt%

Diễn tập chiến đấu trị an xã Lam Sơn năm 2014 nhằm nâng cao sự điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như nhận thức quân sự cho cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ quân sự – quốc phòng tại địa phương. Qua đó, tăng cường sự tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể của xã trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tổ chức chỉ huy hiệp đồng tác chiến của lực lượng dân quân xã khi có tình huống xảy ra trên địa bàn. Cũng trong đợt này các xã Ngọc Sơn, Giang Sơn Đông, Hồng Sơn, Bồi Sơn và xã Đại Sơn đã tổ chức đợt diễn tập chiến đấu trị an năm 2014.

Đài Đô Lương