Đô Lương tổ chức diến tập chiến đấu trị an tại xã Hòa Sơn

Sáng ngày 24/7/2013, tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương đã tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2013.


Với mục đích nâng cao năng lực của cấp ủy, chỉ đạo điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các cơ quan, ban ngành trong chiến đấu trị an và xử lý các tình huống thiên tai xảy ra. Yêu cầu đặt ra cho cuộc diễn tập là phải  thực hiện đúng nôi dung, tình huống đặt ra, sát với tình hình thực tế của địa phương; xử lý tình huống phải chính xác, kịp thời , đạt hiệu quả cao.

Với thời gian 48h , diễn tập thực hiện các nội dung gồm: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trị an cho lực lượng vũ trang; chuyển địa phương vào các trạng thái Quốc phòng. Các tổ chức, ban ngành nhận lệnh và các tình huống tập trung về Ban chỉ huy, từ đó phân tích các quyết định xử lý các tình huống. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và giai đoạn 3 thực hành đánh địch tấn công vào địa bàn. Sau phần tổ chức chiến đấu trị an, địa phương tiến hành sơ tán dân, đồng thời có phương án triển khai kế hoạch phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy rừng.


Theo kế hoạch diễn tập năm 2013 của Ban chỉ đạo diễn tập huyện Đô Lương, sẽ tổ chức diễn tập tại các xã Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn, Lạc Sơn, Xuân Sơn, Tân Sơn và Minh Sơn, trong đó xã Hòa Sơn là đơn vị triển khai thực hiện thí điểm.

Hoàng Lân – Văn Phi