Đô Lương tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2013

Trong 2 ngày 29 và 30/7/2013,tại 2 xã Lạc Sơn và xã Thịnh sơn huyện Đô Lương vừa tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2013.

Các tình huống diễn tập bao gồm: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành đánh địch vào địa bàn.

Đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực Huyện ủy chỉ huy công tác diễn tập.

Tổ chức và thực hành đánh địch tập kích đường không. Thực hành trung đội dân quân phối hợp với an ninh và các ban ngành đoàn thể bảo vệ và đánh chiếm lại mục tiêu trong tình huống A2. Thực binh xử lí tình huống bắn, dân quân xã chiến đấu phục kích đánh cắt giao thông.

BCH Quân sự Huyện triển khai các tình huống diễn tập.

Xác định mục đích nâng cao năng lực của cấp ủy, chỉ đạo điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các cơ quan, ban ngành trong chiến đấu trị an và xử lý các tình huống xảy ra. Vì vậy, trong quá trình diễn tập Thịnh sơn đã tập trung thực hiện đúng nội dung, tình huống đặt ra, sát với tình hình thực tế của địa phương; xử lý tình huống phải chính xác, kịp thời , đạt hiệu quả cao. Các tổ chức, ban ngành nhận lệnh và các tình huống tập trung về Ban chỉ huy, từ đó phân tích các quyết định xử lý các tình huống.

Lễ tiến đưa các chiến sỹ lên đường chiến đấu, bảo vệ tổ quốc

Đặc biệt, trong các tình huống thực binh các lực lượng đã nắm vững các yếu lĩnh, làm chủ tình thế, triển khai các phương án tác chiến và xử lý tình huống dứt điểm, hiệu quả.

Huy Khôi