Đô Lương tổ chức diễn tập chiên đầu trị an năm 2009

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Quốc phòng năm 2009 trong hai ngày 30 và 31 tháng7 tại hai xã Bồi Sơn và Hồng sơn đã tổ chức diễn tập "diễn tập chiến đấu trị an".

Các lực lượng tham gia diễn tập

Thời gian diễn tập được triển khai trong vòng 2 ngày với nội dung diễn tập bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển giai đoạn SSCĐ của LLVT từ thường xuyên lên cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp, xử trí tình huống A2, chuẩn bị đánh địch tấn công hoả lực. Giai đoạn 2: chuyển trạng thái SSCĐ của LLVT lên toàn bộ, chuyển địa phương vào hoạt động thời chiến, đánh địch tiến công hoả lực, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và giai đoạn 3 triển khai thực binh xử lý tình huống phòng chống gây rối bạo loạn, thực binh dân quân đánh chiếm lại mục tiêu trong tình huống A2. Diễn tập làng xã chiến đấu trị an là 1 nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm giáo dục tinh thần cảnh giác cho cấp uỷ, các ban nghành đoàn thể, LLVT  và nhân dân địa phương, nâng cao khả năng SSCĐ phối hợp các lực lượng giữ vững địa bàn khi có chiến tranh xảy ra.
 

Một tình huống trong cuộc diễn tập

Thông qua đợt diễn tập giúp cho cán bộ và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, xử lý nhanh gọn mọi tình huống, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu chống đối của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Huy Khôi