Đô Lương : Tổ chức đấu giá 91 lô đất ở bằng hình thức bỏ phiếu

Sáng ngày 28/9, UBND huyện Đô Lương phối hợp với  Trung tâm dịch vụ vụ đấu giá tài sản Nghệ An tổ chức đấu giá 91 lô đất ở của xã Yên Sơn bằng hình thức bỏ phiếu kín.

DAU-GIA-DAT1

Hàng trăm người tham gia đấu giá đất bằng hình thức bỏ phiếu kín

DAU-GIA-DAT2

Tham gia đợt đấu giá đất lần này có hàng trăm người dân với 510 phiếu đấu giá. Kết quả có 90/91 lô được đấu giá , lô cao nhất 2,3 tỷ đồng, lô thấp nhất trên 800 triệu đồng. Tổng số tiền đấu giá trên 110 tỷ đồng, số tiền chênh lệch giá là 34 tỷ so với giá khởi điểm. Theo ban tổ chức đợt đấu giá đất ở lần này đạt kết quả tốt.

DAU-GIA-DAT

Ban tổ chức đấu giá công bố kết quả. Ảnh: Hữu Hoàn

Đây là lần đầu tiên Đô Lương và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An áp dụng thành công hình thức đấu giá đất bằng hình thức bỏ phiếu kín thành công. Hình thức này đã hạn chế được tiêu cực, đảm bảo công khai cho mỗi người tham gia đấu giá.

                                                                                  Hữu Hoàn