Đô Lương tổ chức dâng hương, dâng hoa kính viếng hương hồn các liệt sỹ TNXP (nhân ngày truyền thống 15/7)

Nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP(15/7/1950 -15/7/2012), sáng ngày 13/7 hội cựu TNXP huyện Đô Lương đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương kính viếng hương hồn các liệt sỹ TNXP tại tượng đài chiến thắng Truông Bồn và phần mộ các liệt sỹ TNXP tại xã Mỹ Sơn.

Hội cựu TNXP huyện Đô Lương dâng hương, dâng hoa kính viếng hương hồn các liệt sỹ  TNXP tại Truông Bồn, xã Mỹ Sơn


Vào ngày 31/10/1968 tại Truông Bồn, xã Mỹ Sơn 13 TNXP thuộc C37, C34  đã anh dũng hi sinh để bảo vệ mạch máu giao thông cho những đoàn xe phục vụ chiến trường miền Nam. Tấm gương hi sinh anh dũng của các liệt sỹ TNXP tại Truông Bồn, xã Mỹ Sơn đã tô thắm truyền thống anh dũng của lực lượng TNXP của cả nước với khẩu hiệu “tim có thể ngừng đập nhưng đườn không thể tắc”; ”sống anh dũng bám cầu đường,chết kiên cường dũng cảm”. Trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm Nghệ An có 7600 TNXP tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, trong đó Đô Lương có 203 người đã không quản gian khổ, hi sinh trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu với các nhiệm vụ: Mở đường,sửa cầu đường ,vận chuyển lương thực vũ khí đân dược, chuyển thương binh ra tuyến sau.

Các đại biểu TNXP bên phần mộ các liệt sỹ


Những đóng góp to lớn của LL TNXP đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Hữu Hoàn