Đô Lương tổ chức Đại hội thành lập hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972

Sáng ngày 20/3/2016, Ban vận động thành lập hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Đô Lương tổ chức Đại hội. Về dự đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Cẩn – Chủ tịch hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị tỉnh, ở huyện có đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

%image_alt%
Toàn cảnh Đại hội

Hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Đô Lương gồm có 132 hội viên tham gia. Đây là tổ chức xã hội tự nguyện, tập hợp cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang cách mạng đã trực tiếp chiến đấu và tham gia, phục vụ chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 đang sống và làm việc trên địa bàn huyện. Mục đích của hội nhằm động viện hội viên, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, tham gia hoạt động nghĩa tình đồng đội, tri ân liệt sỹ. Tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, khơi dậy, phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện nhà và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phương hướng, nhiệm vụ của hội nhiệm kỳ 2015-2020 tập trung thực hiện tốt các nội dung: Tăng cường nâng cao nhận thức của hội viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuyên truyền vận động các cán bộ, chiến sỹ đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tham gia hội nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hội kêu gọi các hội viên chiến sỹ thành cổ tiếp tục cung cấp thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ để các địa phương và gia đình xác minh, cất bốc liệt sỹ quy tập về nghĩa trang theo quy định của nhà nước.

Hội động viên các chiến sỹ thành cổ tiếp tục phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tổ chức các phong trào thi đua trong hội thiết thực và hiệu quả.

%image_alt%
Đại hội bầu 13 đồng chí vào BCH hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị
%image_alt%
Đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong BCH nhiệm kỳ mới

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2015-2020.

Văn Đăng