Đô Lương : Tổ chức Đại hội lần thứ nhất hội truyền thống bộ đội Trường Sơn

Sáng ngày 31/8/2013, Huyện Đô Lương đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất Hội truyền thống bộ đội Trường Sơn. Tham dự Đại hội có đại diện Trung ương Hội truyền thống bộ đội Trường Sơn, Tỉnh hội và 200 đại biểu đại diện cho gần 2.000 hội viên trong toàn huyện.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội


Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc Đô Lương có 2.000 người tham gia bộ đội trường Sơn đường Hồ Chí Minh trong đó có 220 người con đã anh dũng hi sinh, hàng trăm người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Trong những năm chiến đấu ác liệt các chiến sỹ Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, anh dũng chiến đấu cùng với quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc. Hòa bình lập lại những người lính bộ đội Trường Sơn năm xưa trở về với đời thường nhưng họ vẫn thương yêu đùm bọc lẫn nhau, đoàn kết một lòng xây dựng đời sống ngày càng phát triển. Các chiến sỹ Trường Sơn vẫn giữ vững phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ và phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng.

200 đại biểu đxa tham dự Đại hội


Thể theo nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ, ngày 11/7/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định cho phép thành lập Hội truyền thống Trường Sơn –  Đường Hồ Chí Minh huyện Đô Lương.  Đại hội được thành lập với tôn chỉ, mục đích hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến tình nghĩa, giữ gìn, thừa kế và phát huy truyền thống cách mạng, bảo vệ quê hương, xây dựng đất nước. Đại hội đã thông qua chương trình hành động, điều lệ hoạt động và quy chế tài chính. Đại hội đã bầu ra BCH gồm 36 đ/c và bầu Ban thường vụ hội gồm 7 đ/c.


Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh lần thứ nhất huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã thành công tốt đẹp.

Hữu Hoàn