Đô lương tổ chức Đại hội đại biểu người cao tuổi lần thứ nhất

Sáng ngày 7 /3/2012, Huyện Đô Lương đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội người cao tuổi lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012-2017. Tới dự có ông Trần Hữu Ích- Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An; Đồng chí Trương Hồng Phúc- Tỉnh ủy viên, Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Minh Giang- Chủ tịch UBND huyện, các Đ/c trong Ban Thường vụ, Lãnh đạo các ban ngành và 133 Đại biểu đại diện cho 28 nghìn Hội viên.
Ông Đào Công Chỉ – Chủ tịch HNCT huyện Đô Lương phát biểu khai mạc đại hội

Hội người cao tuổi Đô Lương trước đây là Ban đại diện Hội người cao tuổi, được thành lập tháng 4/1996. Trong những năm qua được sự quan tâm của Cấp ủy, chính quyền và xã hội, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Đô Lương đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, không ngừng củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Đến nay toàn huyện có 366 Chi hội ở 33 xã thị với 28 000 hội viên, bình quân kết nạp mỗi năm 700 Hội viên.

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác hội

Thực hiện tốt công tác chăm sóc người cao tuổi, năm 2005 có 4200 cụ được hưởng chế độ, đến năm 2011 có 600 Hội viên được hưởng chế độ. Hội người cao tuổi các xã thị đã vận động hội viên tham gia tích cực ủng hộ hàng trăm triệu đồng xây dựng quỹ người nghèo, trong đó năm 2011 ủng hộ 750 triệu, hỗ trợ sửa chữa xây mới 450 cho hội viên nghèo, ủng hộ người cao tuổi các huyện khó khặn 20 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi tặng quà 3000 lượt cụ mỗi năm, thành lập 140 Câu lạc bộ dưỡng sinh, văn hóa, văn nghệ, thơ ca, từ đó động viên các cụ phấn khởi tham gia hoạt động của hội. Đến năm 2011 có 121 trang trại kinh tế của Hội người cao tuổi, 80% gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Các cụ cao tuổi huyện Đô Lương thường xuyên quan tâm việc giáo dục con cháu trong việc học tập và tuân thủ Pháp luật, giữ gìn thuần phong mỹ tục và giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

Ban chấp hành mới HNCT lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012 – 2017

Phương hướng Nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới phấn đấu tập hợp 100% Hội viên, thực hiện tốt chế độ chính sách cho người cao tuổi, xây dựng bình quân mỗi hội viên 100.000đ quỹ chăm sóc tuổi già, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao, tuyên truyền phổ biến luật người cao tuổi.
Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Hữu Ích- Chủ tịch Hội người cao tuổi Tỉnh và Đ/c Nguyễn Minh Hạnh- PCT UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hội người cao tuổi Đô Lương trong thời gian qua, trong công tác xây dựng tổ chức hội, chăm sóc người cao tuổi, đòng thời mong muốn trong nhiệm tới Hội người cao tuổi Đô Lương phát huy những kết quả đã đạt được XD hội ngày càng vững mạnh. Đại hội đã bầu BCH Hội người cao tuổi lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012-2017.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt