Đô Lương: Tổ chức cuộc thi mẫu “Xã nông thôn mới đẹp năm 2018”

Chiều ngày 25/11/2018, UBND huyện Đô lương đã tổ chức cuộc thi mẫu “Xã nông thôn mới đẹp năm 2018”.

Cuộc thi “Xã nông thôn mới đẹp 2018”  có 12 xã, đây là những đơn vị  đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Đô lương. Để hội thi đảm bảo chất lượng, trước đó, UBND dân huyện đã phát động phong trào xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, mỗi đội tham gia sẽ trải qua 3 phần thi gồm: Chấm điểm thực tế tại cơ sở về kết quả triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; video clip về xây dựng NTM của địa phương và phần thi thuyết trình. Kết quả chấm điểm, các xã đều quan tâm duy trì và đầu tư nâng cao nhiều tiêu chí. Triển khai xây dựng đường hoa, các vườn mẫu và hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Trong phần thuyết trình, các đơn vị giới thiệu về địa phương, những thành quả trong quá trình xây dựng NTM, những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong những năm tiếp theo để phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu. Thông qua cuộc thi để chọn ra xã nông thôn mới đẹp làm mẫu, tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn .

00

Đồng chí Nguyễn Trung Thành Phó chủ tịch UBND huyện trao giải nhất , nhì và đồng giải 3 cho các đội. Ảnh: Huy Khôi

Kết quả hội thi, xã Tân Sơn đạt giải nhất, nhì đơn vị xã Tràng Sơn và giải 3 gồm xã Yên Sơn và Xuân Sơn.  Đội giải nhất Tân Sơn sẽ đại diện huyện Đô lương  tham dự hội thi cấp tỉnh  tháng 11/2018.

Huy Khôi