Đô Lương tổ chức chiến dịch truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2014

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản và thực hiện kế hoạch hóa gia đình, trung tâm dân số huyện Đô Lương đã tổ chức chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2014.

Đợt này, Đô Lương tổ chức triển khai chiến dịch tại 33 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Theo kế hoạch đề ra, hiện nay trung tâm dân số đã tổ chức truyền thông lồng ghép tại 22/33 xã thị với hơn 2.200 lượt người tới tham dự. Tại các buổi truyền thông, các xã đã có nhiều tiểu phẩm, các tiết mục văn nghệ phản ánh công tác sinh đẻ có kế hoạch một cách sinh động, đồng thời phê phán những thói hư tật xấu và hủ tục lạc hậu trong việc quan niệm giữa sinh con trai và gái. Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện có gần 40.000 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và đã có gần 22.000 cặp vợ chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 94% kế hoạch đề ra.


Chiến dịch đã góp phần giảm mức sinh, giảm số người vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình trong năm 2014 và những năm tiếp theo, từng bước nâng cao chất lượng dân số và đặc biệt là nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác ổn định dân số kế hoạch hóa gia đình.

Hữu Hoàn