Đô Lương: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 8/3

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Tế phụ nữ 8/3, huyện Đô Lương đã tổ chức sôi nổi các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực và thu hút đông đảo hội viên tham gia với nhiều hình thức phong phú.
 

Các hoạt động diễn ra từ cơ sở xóm đến các xã thị và các cơ quan đơn vị như: Tổ chức lế mít tinh kỷ niệm ôn lại chặng đường vẻ vang và những đóng góp to lớn của phụ nữ trong đó có truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong  sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp đổi mới của Đất nước ; Tổ chức gặp mặt, tặng quà các cán bộ nữ tiêu biểu, tổ chức hội diễn văn nghệ, tổ chức hội thi nấu ăn ở 33 xã, thị và thi đấu bóng chuyền nữ. Đây là dịp đẻ xã hội tôn vinh những đóng góp to lớn của người phụ nữ vừa làm tròn nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao vừa làm trong bổn phận người vợ, người mẹ trong gia đình.


Các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ ở Đô Lương đã diễn ra sôi nổi, thể hiện sự trân trọng và tình cảm đối với người phụ nữ.

Hữu Hoàn