Đô Lương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng

Chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt năm 3/2/1930 – 3/2/2013. Các tổ chức cơ sơ Đảng trên địa bàn Huyện Đô Lương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.


Các hoạt động đã diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú như: gặp mặt, toạ đàm các cán bọ Đảng viên qua các thời kỳ, vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, các đồng chí trong BTV Huyện uỷ đã thành lập các đoàn đi thăm, tặng quà tới các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ đã nghỉ hưu.

Các cơ quan, đoàn thể chúc mừng Huyện nuỷ nhân ngày thành lập Đảng 3/2


Thông qua các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng trong suốt 83 năm qua đã lãnh đạo nhân dân vùng dậy đập tan xiềng xích nô lệ, dành lại độc lập tự do cho dân tộc. Trong những năm đổi mới, Đảng Cộng Sản Việt
Nam đã lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, chăm lo đời sống mọi mặt, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt