Đô Lương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng 3/2/1930 – 3/2/2010. Các xã thị, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm như tổ chức lễ mít tinh, hội diễn văn nghệ, tọa đàm gặp mặt cán bộ Đảng viên qua các thời kỳ.

Tiêt mục văn nghệ trường tiểu học Thị Trấn.             Ảnh Hữu Hoàn


Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, kẻ vẽ hàng trăm m2 panô, áp phích, khẩu hiệu phát động toàn dân treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc. Các hoạt động kỷ niệm ở Đô Lương đã diễn ra một cách sôi nổi tạo nên một khí thế tưng bừng hướng về Đảng quang vinh và Xuân Canh Dần. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, toàn dân.

Panô, áp phích, cờ Đảng và cờ Tổ Quốc trên trục đường.      

Ảnh: Hữu Hoàn


Từ các hoạt động này đã góp phần tích cực tạo niềm tin tưởng đối với vai trò to lớn của Đảng cộng sản Việt Nam.Trong suốt mấy chục năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; Từ độc lập tự do đến ấm no và phát triển kin tế mạnh mẽ.

Hữu Hoàn( Đài Đô Lương)