Đô Lương tổ chức các đoàn kiểm tra PCCR

Do hạn hán, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ hàng ngày lên tới 39-40o C, gây ra nguy cơ cháy rừng cao. Để phát hiện và kịp thời dập tắt các vụ cháy rừng có thể xảy ra, Ban chỉ huy PCCR huyện Đô Lương tổ chức các đoàn kiểm tra công tác PCCR tại các xã.

Đô Lương có 25 xã có rừng với diện tích gần 10.000 ha, trong đó chủ yếu là rừng Thông ở tuổi khai thác và Tràm. Để thực hiện tốt công tác PCCR, Ban chỉ huy PCCR huyện Đô Lương đã triển khai các biện pháp như: Thành lập 260 tổ PCCR ở các xã, xây dựng các phương án PCCR sát với thực tế của từng địa phương, mua sắm các thiết bị chữa cháy rừng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng. Đồng thời, tổ chức ký cam kết với các hộ có rừng và ký cam kết với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn cũng như các xã trong cụm.

%image_alt%
%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác PCCR ở các xã

Tại các xã Đông Sơn, Tràng Sơn, Công ty Lâm nghiệp 1 thành viên Đô Lương, Thái Sơn, Quang Sơn và xã Đại Sơn, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ huy PCCR huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã có rừng thực hiện các biện pháp PCCR kịp thời, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác PCCR, tổ chức lực lượng trực 24/24h trong ngày để phát hiện và tổ chức lực lượng chữa cháy kịp thời.

%image_alt%
%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác PCCR

Qua kiểm tra, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ huy PCCR huyện Đô Lương phê bình một số xã chưa làm tốt công tác tuyên truyền, chưa bố trí cán bộ lãnh đạo và lực lượng trực PCCR. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các xã bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện để phát hiện và chữa cháy rừng kịp thời.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt