Đô Lương tổ chức 65 năm ngày thanh lập QĐND Viêt Nam

Tại buổi lễ, các đại biểu cũng đã cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang và những đóng góp to lớn của lực lượng QĐND VN trong công cuộc XD và BVTQ trong suốt 65 năm qua. Phát huy truyền thống anh bộ đội cụ Hồ, QĐND VN luôn trung với Đảng hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của TQ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng 65 năm ngày thành lập QĐND Viêt Nam.                                                                                   Ảnh: Hữu Hoàn

Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp-chống Mỹ cứu nước, quân đội ND VN do Đảng lãng đạo đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, chiến đấu mưu trí, dũng cảm lập nhiều chiế công hiển hách bằng những mốc son chói lọi như: cuộc khởi nghĩa năm 1945, chiến thắng Điện biên phủ 1954 chiến dịch HCM lịch sử năm 1975…

Các đại biểu tham dự lễ mít tinh.                                                                            Ảnh: Hữu Hoàn


Trong đó, có sự đóng góp xương máu của nhân dân huyện  Đô lương. Cùng với quân dân cả nước, trong 2 cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, Đô lương có 90% các gia đình có con em tham gia tòng quân giết giặc với 21.300 bộ đội, 1500 TNXP và trên 14.000 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến. Và, đã có trên 3000 liệt sỹ, 4000 TB, 63  bà mẹ được phong tặng danh hiệu BMVNAH, 82gđ có từ 2 con hy sinh trở lên. 17 xã thị trấn và 8 cá nhân được  phong tặng AHLLVTND.  Trong công cuộc đổi mới của Đảng, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược, nhân dân Đô lương lại Đoàn kết, tích cực tham gia sản xuất vừa hàn gắn vết thương chiến tranh vừa chăm lo PT KT xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc.

 Cùng với truyền thống 65 năm vẻ vang của QĐND VN, LLVT nhân dân huyện Đô lương luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần sáng tạo, SSCĐ cùng nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc./.

Ngọc Phương – Huy Khôi