Đô lương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống Covid 19

Từ ngày 1 -3/9, người dân Đô Lương tiếp tục thực hiện tốt các  biện pháp phòng, chống Covid 19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính  phủ.

Người dân chỉ ở nhà, chỉ ra đường khi có việc cần thiết.

Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn, xóm, khối cách ly với thôn, xóm, khối; người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Tất cả các hàng, quán đều đóng cửa. Ảnh: Hữu Hoàn

Để thực hiện tốt việc thực hiện cách ly với xã hội, hầu hết các gia đình, hàng quán đều đóng cửa và không ra khỏi nhà. Trên các tuyến giao thông   người và phương tiện tham gia giao thông rất vắng vẻ, trừ trường hợp làm nhiệm vụ và có việc thật sự cần thiết.

Lực lượng chức năng từ huyện đến xã đã tập trung kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt