Đô Lương tiếp tục các nội dung Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021

Chiều 2/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Thành Vinh, TUV Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, huyện Đô Lương tiếp tục tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021. Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS Nghệ An dự và chỉ đạo diễn tập.

Các đại biểu tham dự
Đồng chí Phùng Thành Vinh – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp HĐND huyện chuyên đề.

HĐND huyện tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND  khóa XX, Quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển địa phương sang thời chiến; Hội nghị đã quán triệt Nghị quyết của HĐND tỉnh và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện chuyển địa phương sang thời chiến.

Đồng chí Hoàng Văn hiệp – Chủ tịch UBND huyện thông qua tờ trình.

Kỳ họp đã được thông qua Tờ trình của UBND huyện về việc chuyển hoạt động của địa phương sang thời chiến. Đại diện các phòng, ngành báo cáo tình hình và  kiến nghị, đề xuất. Thông qua dự thảo nghị quyết kỳ họp, 100% đại biểu, biểu quyết thông qua Nghị quyết. Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện đã ra lời kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết phát huy truyền thống cách mạng và quyết tâm đánh thắng giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc.

Đồng chí Thái Khắc Phú báo cáo tình hình tại hội nghị.

 Cũng trong buổi  chiều, Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện đã thông qua Quyết tâm “điều chỉnh” tác chiến phòng thủ và ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Hội nghị đã quán triệt Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ của Đảng ủy quân sự tỉnh.  Báo cáo quyết tâm tác chiến phòng thủ “ điều chỉnh” và đề xuất những vấn đề Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo. Báo cáo dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ của Đảng ủy.

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Diễn tập huyện Chủ trì hội nghị.

Qua  Diễn tập  , cán bộ chủ chốt tham gia diễn tập đúng cương vị, chức trách được giao, bảo đảm sát thực tiễn chuyển địa phương vào các tình huống quốc phòng. Do đó, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp được nâng lên.  Các hội nghị diễn tập đã thể hiện rõ cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành theo pháp luật; cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh  trong khu vực phòng thủ đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân đối phó với chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao kết hợp với “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, khủng bố của địch.

Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh theo dõi diễn tập. Ảnh: Hữu Hoàn

Trong quá trình thực hành diễn tập, Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo, đạo diễn và khung tập đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời điều chỉnh, dẫn dắt khung tập, đảm bảo cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện đúng kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổ chức chỉ huy, điều hành các giai đoạn chặt chẽ, đúng quy trình; chiến thuật trong từng tình huống, từng giai đoạn và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. 

Qua diễn tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Lê Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt