Đô Lương tiếp nhận 180 tán gạo cứu trợ tết Canh Dần

Phòng LĐTB – XH huyện Đô Lương vừa tiếp nhận  180 tấn gạo cứu trợ của Chính phủ để cấp cho các đối tượng nghèo ăn tết canh dần.

Xe chở gạo cứu trợ                                                                                                     Ảnh Thanh Hải


Căn cứ và tình hình thực tế của 33 xã, thị trấn, UBND huyện , Phòng LĐTBXH Đô Lương đã phân chia số gạo trên. Nhằm đảm bảo kịp thời để các đối tượng được nhận gạo cứu trợ tết canh dần.

Xã có số lượng gạo nhiều nhất trong đợt cứu trợ lần này là xã Nhân sơn 12 tấn, Trù sơn 11 tấn, Đại sơn 10 tấn.

Sau khi tiếp nhận số gạo trên phòng LĐTBCH đã chuyển toàn bộ 180 tấn gạo gửi về cho các xã thị đồng thời phối hợp chỉ đạo 33 xã thị việc tổ chức tiếp nhận và chuyển gạo tới đối tượng kịp thời để giúp các hộ nghèo ăn tết đầy đủ hơn.

Duy Vinh