Đô lương tiếp nhận 100 tấn gạo cứu trợ

Ngay sau khi có số liệu chính thức về thiệt hại trên diện tích lúa do dịch Vàng lùn lùn xoắn lá gây ra. Huyện Đô Lương đã được nhà nước hỗ trợ 110 tấn gạo dự trữ quốc gia cho nông dân.

%image_alt%
Hàng cứu trợ được chuyển tới tận bà con                       ảnh: Thanh Hải

Hiện số số gạo đã cấp cho 9 xã có diện tích lúa bị nhiễm bệnh phải tiêu hủy đó là Giang Sơn Đông – Giang Sơn Tây, Lam Sơn, Hồng Sơn, Thượng Sơn, Nhân Sơn, Trù Sơn, Mỹ Sơn và Đại Sơn. Hiện nay có hơn 600 ha lúa màu bị nhiễm bệnh trong đó có 344 ha bị tiêu hủy. Diện tích này tập trung vào 9 xã trên. Để giúp cho nông dân giảm bớt khó khăn tiếp tục khắc phục để tập trung sản xuất vụ xuân, số gạo trên đã được chuyển về cấp phát một cách kịp thời. UBDN huyện yêu cầu các xã chuyển đủ số gạo trên tới từng hộ gia đình, đảm bảo chế độ của Đảng và nhà nước tới người dân.


Hoàng Lân
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt