Đô Lương: Tích cực phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Hiện nay trên địa bàn huyện Đô Lương, dịch tả lợn Châu Phi đang tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Để chủ động phòng, chống dịch, từ huyện đến cơ sở đang tích cực triển khai nhiều biện pháp ứng phó, chỉ đạo tăng cường lực lượng, phối hợp các cấp, ngành phòng, chống, khống chế, ngăn chn dịch bệnh giảm thiểu lây lan diện rộng.