Đô Lương Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid tại đền, chùa

Trong những ngày đầu năm, lượng khách về viếng tại Đền, chùa trên địa bàn huyện Đô Lương rất đông. Chính vì vậy, chính quyền huyện Đô Lương đã tăng cường các biện pháp chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh tại các đền, chùa hiệu quả.