Đô Lương : Thành lập câu lạc bộ thanh niên lập nghiệp

Sáng ngày 9/3/2014 , huyện đoàn Đô Lương đã tổ chức lễ ra mắt CLB thanh niên lập nghiệp. Tới dự có các đồng chí trong BTV tỉnh đoàn, lãnh đạo huỵên Đô Lương và 25 thanh niên làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện .

Tại buổi lễ, UB hội liên hiệp thanh niên huyện Đô Lương đã công bố quyết định và ra mắt CLB thanh niên lập nghiệp Đô Lương gồm 25 thành viên là các chủ trang trại phát triển kinh tế. Ban chủ nhiệm CLB gồm có 5 thành viên. Hội nghị đã thông qua quy chế hoạt động.

Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

CLB thanh niên lập nghiệp là một tổ chức do hội liên hiệp thanh niên thành lập với hình thức sinh hoạt tự ngụyện để đoàn viên thanh niên có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng , giao lưu học hỏi, trao đổi kiến thức trong sản xuất và kinh doanh. Chức năng của CLB là phát huy tinh thần đoàn kết xung kích tình nguyện, phát triển kinh tế xã hội của đoàn viên thanh niên; Tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên phát huy năng lực, trí tuệ trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. CLB thanh niên lập nghiệp có nhiệm vụ phối hợp với các cấp, các ngành, doanh nghiệp để tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, trình độ sản xuất kinh doanh , trao đổi kinh nghiệm, xây dựng các giải pháp hỗ trợ và giúp đỡ thanh niên khó khăn có ý chí vươn lên làm giàu chính đáng .

CLB Thanh niên lập ngiệp Đô Lương ra mắt.

Đây là CLB thanh niên lập nghịêp đầu tiên của tỉnh Nghệ an được thành lập trên tinh thần tự nguyện, thể hiện tính xúng kích và ý chí làm giàu của thanh niên.

Hữu Hoàn