Đô Lương tham gia hội nghị trực tuyến về phòng chống Covid -19.

Chiều ngày 31/3, huyện Đô Lương đã tham gia hội nghị trực tuyến do UBND tỉnh tổ chức về thực hiện các biện pháp phòng chống Covid -19. Về phía UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Phía đầu cầu huyện Đô Lương có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang, Phó chủ tịch UBND huyện.

11

Các đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến phòng chống dịch bệnh Covid -19. Ảnh Hữu Hoàn

Hiện nay, dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, trên thế giới số người nhiễm bệnh Covid -19 ngày càng lan rộng tại Tỉnh Nghệ An và huyện Đô Lương số lượng người về cách ly ngày càng lớn. Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành và nhân dân đang tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19.

33

Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị phía đầu cầu huyện Đô Lương

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, Thị xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp theo tinh thần Chỉ thị  số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh.

Hữu Hoàn