Đô Lương tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Trong 2 ngày 27 và 28/3, huyện  Đô Lương tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

This image has an empty alt attribute; its file name is hn-truc-tuyen.jpg
Các đại biểu tham dự

Tham dự phía đầu cầu UBND huyện có đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, lãnh đạo các ban ngành và 33 điểm cầu ở các xã, thị trấn.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tham dự hội nghị trực tuyến phía đầu cầu Đô Lương

Đợt học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm có 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển KT – XH 10 năm 2021 – 2030 và kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm 2021 – 2025; báo cáo tổng kết công tác XD Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCH TW Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam; Nhận thức mới và tư duy mới về An ninh quốc gia.

Các chuyên đề do các Ủy viên Bộ chính trị trực tiếp quán triệt, sau khi học tập nghiên cứu các đảng viên sẽ làm bài thu hoạch.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt