Đô Lương: Tham gia hội nghị trực tuyến tập huấn luật quốc phòng năm 2018

Sáng ngày 27/3/2019, tại Hà Nội, Bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn luật quốc phòng năm 2018. Tại điểm cầu huyện Đô Lương có đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện, các cán bộ BCHQS huyện, đại diện các cơ quan, ban ngành phòng, UBMTTQ huyện đã tham gia hội nghị trực tuyến.

taphuan

Các đại biểu tham dự

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản Luật Quốc phòng năm 2018, Nghị định về phòng thủ dân sự; Nghị định về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ; Nghị định về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm, Nghị định về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương, Nghị định về kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng; Nghị định quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng…

taphuan1

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang của huyện Đô Lương sẽ tổ chức tập huấn, quán triệt cho cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì thuộc cơ quan, đơn vị về Luật Quốc phòng và các văn bản thi hành luật.

Sỹ Bắc

Ảnh: Sỹ Bắc