Đô Lương thẩm định tiến độ xây dựng Nông Thôn mới xã Hồng Sơn

Sáng ngày 9/8/2021, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đô Lương đã tổ chức buổi thẩm định, đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã hồng Sơn. đồng chí Trần Văn Hiến – PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự.

Hồng Sơn là một xã miền núi, đời sống của nhân dân gặp nhiều  khó khăn, nhưng trong thời gian qua, cán bộ và nhân dân xã Hồng Sơn đã tích cực đóng góp sức người, sức của để thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, xã đã huy động nguồn lực đầu tư gần 176 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, trong đó, nhân dân đóng góp 33,5 tỉ đồng, phần còn lại do sự hỗ trợ ngân sách của các cấp và sự đóng góp của các doanh nghiệp. Nhân dân hiến hàng chục ngàn m2 đất và tham gia đóng góp hàng trăm ngàn ngày công lao động.

Tuyến đường bê tông từ Quốc lộ 15 đến trụ sử UBND xã mới được xây dựng

Đến nay,  xã Hồng Sơn đã làm được 5 km đường bê tông và rải cấp phối đảm bảo sạch đẹp, xây dựng được 5 km kênh mương, 5/5 xóm đều xây dựng nhà văn hóa. Năm 2020, bình quân thu nhập đầu người đạt 38 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo từ  còn 2,77%, tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 90%,  Trạm y tế, trường Mầm non và trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.  Qua đánh giá của hội đồng thẩm định xã Hồng Sơn đã  cơ bản hoàn thành 6/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.. .

Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận buổi làm việc.

Tại buổi thẩm định, lãnh đạo các phòng liên quan đóng góp ý kiến, trong đó lưu ý bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo đúng quy định, tu sửa, nâng cấp một số công trình, trang trí khánh tiết một số nhà văn hóa xóm, vệ sinh cảnh quan  môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hiến đã đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã miền núi Hồng Sơn, đặc biệt là sự huy động sức dân và sự tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên và doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đồng thời lưu ý trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên, xã Hồng Sơn tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân, doanh nghiệp cùng chung sức phấn đấu đạt 13 tiêu chí còn lại cùng 2 xã về đích đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021.

Hoàng Phi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt