Đô Lương Test nhanh Sars- Cov-2 cho 13.500 người

Để phát hiện và kịp thời tách  F0 ra khỏi cộng đồng , sáng ngày 28/8, huyện Đô lương đồng loạt tổ chức triển khai  Test nhanh tại 7 xã và thị trấn có nguy cơ lây nhiễm cao.

Đồng chí Hoàng Văn  Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc tổ chức Test nhanh cho nhân dân xã Lưu Sơn.

 Đồng chí Hoàng Văn  Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo huyện đã về các xã kiểm tra việc thực hiện Test nhanh cho nhân dân.

Đợt nay huyện Đô Lương tổ chức Test nhanh cho 13.587 người tại 6 xã và thị trấn. Ngành y tế  và chính quyền các xã, Thị trấn đã bố trí lực lượng phục vụ việc tổ chức Test nhanh tại các nhà Văn hóa xóm đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid – 19 theo khuyến có 5k của Bộ y tế.

Việc tổ chức Test nhanh cho nhân dân tại các xã được thực hiện đảm bảo quy trình, an toàn.

Nhân dân các xã đã có mặt đầy đủ tại các điểm để thực hiện việc Test nhanh theo hướng dẫn của ngành y tế.

Qua kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu ngành y tế và lãnh đạo các xã, Thị trấn tổ chức thực hiện việc Test nhanh đảm bảo quy trình, hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện quy trình an toàn.

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo xã Yên Sơn tăng cường công tác kiểm tra các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid, các điểm cách ly và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ảnh: Hữu Hoàn

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu BCĐ phòng, chống Covid – 19 các xã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Hữu Hoàn.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt