Đô lương tập trung Xây dựng các thương hiệu nông đặc sản địa phương

Đô Lương là địa phương có nhiều đặc sản nông nghiệp tiêu biểu. Cùng với sự phát triển về quy mô sản xuất các sản phẩm ngày càng nổi tiếng và vươn ra thị trường cả nước. Hiện nay, UBND huyện Đô lương đang tập trung xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông đặc sản để mở rộng thị trường tiêu thụ trên phạm vi toàn quốc và hướng tới xuất khẩu.