Đô Lương tập trung tuyên truyền kỷ kiệm 90 năm ngày thành lập Đảng 3/2.

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930 – 3/2/2020) huyện Đô Lương đã tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thể hiện sinh động.

1

Các tuyến giao thông được treo mắc băng cờ, khẩu hiệu

Công tác tuyên truyền được tổ chức sôi nổi, thiết thực như: kẻ vẽ lắp đặt hàng trăm tấm pano, khẩu hiệu, treo cờ Đảng , cờ Tổ quốc, tổ chức các chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân và tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng ý nghĩa vai trò lãnh đạo của Đảng trong suốt  90 năm qua.

2

Nhiều Pano lớn thể hiện tinh thần kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

Thông qua công tác tuyên truyền đã tạo nên khí thế sôi nổi của ngày lễ lớn mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý.

3

Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tự hào có một Đảng cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại của lịch sử dân tộc.

Hữu Hoàn