Đô Lương tập trung thu hoạch 750 ha ngô bãi

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân Đô Lương đang triển khai thu hoạch nhanh gọn diện tích ngô để tiếp tục gieo trỉa ngô hè thu.

Đô Lương có 11 xã nằm ven sông Lam với diện tích đất bãi trên 1.000 ha. Vụ Xuân năm 2019, Đô Lương gieo trỉa trên 750 ha ngô bãi  với các giống chủ lực như: DK6919, CP 515, VN 5885…. và một số giống khác. Cùng với việc gieo trồng các giống ngô lai truyền thống, năm này UBND huyện chỉ đạo các xã và công ty giống tổ chức trồng khảo nghiệm nhiều giống ngô mới cho năng suất cao.

a2

Bà con nông dân đang thu hoạch ngô

Do được gieo trồng đúng lịch thời vụ cùng với việc tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh tốt  nên toàn bộ diện tích ngô vụ xuân trên đất bãi  vẫn cho năng suất tương đối cao.  Tuy nhiên, năm nay thời tiết diễn biến phức tạp nắng hạn đầu vụ và giông lốc cuối vụ nên năng suất thực thu chỉ đạt bình quân 48 tạ/ha –  giảm đáng kể so với vụ xuân năm 2018 từ 20-25 tạ/ ha.

a1

Ước tính sản lượng ngô bãi xã Trung Sơn vụ này đạt năng suất 48 tạ/ha. Ảnh: Huy Khôi

Tại xã Trung Sơn, tổng diện tích gieo trồng là 85ha. Trong đó diện tích cho thu hoạch 75 ha, 10 ha bị đổ gãy do giông lốc ngày 1/5/2019. Với năng suất 48 tạ/ha bà con nông dân thu hoạch được gần 370 tấn , với giá ngô hiện thu về trên 2 tỷ đồng.

Việc trồng cây ngô trên đất bãi đã đem lại hiệu quả thiết thực cho phát triển kinh tế gia đình. Sản phẩm từ cây ngô và hạt đều được tận dụng  để chăn nuôi. Góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân và tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích.

                                                                   Huy Khôi