Đô Lương tập trung sản xuất Hè Thu kịp thời vụ

Để giúp bà con đẩy nhanh sản xuất Hè thu kịp thời vụ và đảm bảo kế hoạch đề ra, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác bơm nước phục vụ sản xuất và công tác chỉ đạo ở cơ sở.

Hiện nay, bà con nông dân Đô Lương đã hoàn thành việc thu hoạch lúa vụ Xuân với trên 7.000 ha, năng suất đạt trên 70 tạ/ha. Sau khi hoàn thành việc thu hoạch UBND huyện Đô Lương đang tập trung chỉ đạo các ngành liên quan như Trạm Khuyến nông, Bảo vệ thực vật, Giống cây trồng và các HTX dịch vụ nông nghiệp đảm bảo đủ nguồn nước, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để bà con xuống đồng gieo cấy thuận lợi đảm bảo thời vụ đề ra. Vụ Hè Thu năm nay, Đô Lương gieo cấy 6.500 ha lúa, chủ yếu là giống lúa thuần chất lượng cao Thiên Ưu 8, Khang Dân, Hương Thơm. Để đẩy nhanh tiến độ sản xuất, bà con nông dân Đô Lương đã đầu tư hàng trăm máy cày lớn, nhỏ. Chính vì vậy, việc làm đất sẽ được thực hiện nhanh khi đủ nguồn nước.

%image_alt%
%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác bơm nước tại Xí nghiệp thủy lợi
%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác sản xuất Hè Thu
%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện trao đổi với bà con nông dân

Tại Xí nghiệp Thủy nông và các xã , đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị duy trì tốt việc bơm nước phục vụ sản xuất, quan tâm công tác điều tiết và chống hạn cho việc gieo cấy.

Hữu Hoàn