Đô Lương tập trung phòng chống rét cho trâu bò

Những ngày gần đây, không khí lạnh tràn về đã gây ra rét đậm, rét hại trên địa bàn huyện Đô Lương, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và việc chăn nuôi của nhân dân, đặc biệt là đàn trâu bò. Hiện nay huyện Đô Lương đang chỉ đạo các ngành liên quan cùng bà con nông dân tập trung phòng chống rét cho trâu bò.

Sỹ Bắc – Ngọc Phương