Đô Lương: Tập trung phòng chống rét cho trâu bò

Trong những ngày gần đây, không khí lạnh tràn về gây ra rét đậm,  rét hại trên diện rộng, làm ảnh hưởng đến  đàn trâu bò của các hộ dân. Việc giữ ấm cho đàn trâu bò là điều hết sức cần thiết, bà con nông dân Đô Lương đang thực hiện các biện pháp phòng chống  rét cho đàn trâu, bò.

Hồng Sơn – Nguyễn Thảo