Đô Lương tập trung phòng chống ngập úng cho lúa hè thu

Ở Đô Lương, các xã vùng 2 đầu huyện vừa phải gồng mình chống hạn, thì nay chỉ mới sau mấy ngày mưa lớn, nhân dân các địa phương này lại phải đối mặt với ngập úng, nhiều diện tích lúa hè thu đã ngập chìm trong biển nước. Hiện huyện Đô Lương đang tổ chức chỉ đạo làm tốt công tác chống ngập úng cho cây trồng vụ hè thu.

Sỹ Bắc – Hồng Sơn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt