Đô Lương tập trung chống rét cho mạ vụ Xuân

Do rét đậm rét hại kéo dài, đã ảnh hưởng đến diện tích mạ vụ Xuân năm 2021 của bà con nông dân Đô Lương. Để bảo vệ diện tích mạ phục vụ gieo cấy, trong 10 ngày tới, các xã, thị đang tập trung kiểm tra và vận động bà con nông dân che phủ ni lông cho mạ an toàn.

a1

Lãnh đạo xã Hồng Sơn kiểm tra mạ vụ Xuân để chuẩn bị nắng ấm sẽ gieo cấy.

Đến nay, cơ bản trà 1 bà con nông dân đã gieo và phát triển xanh tốt. Tuy nhiên, do rét đậm nên các trà mạ đã được phủ nilon chống rét. Các xã triển khai bắc mạ phủ nilon nhiều như xã Hồng Sơn bắc mạ phủ nilon 100% diện tích với 195 ha lúa lai, Tràng Sơn, Đặng Sơn đều bắc mạ phủ nilon.

a2

Nhiều xã bắc mạ phủ nilon 100% diện tích lúa vụ Xuân. Ảnh: Hữu Hoàn

Hiện nay, chính quyền các xã đang triển khai công tác kiểm tra và chỉ đạo cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con thực hiện tốt các biện pháp chống rét cho mạ, đảm bảo an toàn để khoảng 10 – 15 ngày nữa gieo cấy lúa vụ Xuân kịp thời vụ.

Hữu Hoàn