Đô Lương: Tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Sáng 16/10, Sở khoa học và công nghệ,  Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã phối hợp với UBND huyện Đô Lương tổ chức lớp tập huấn “Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu”. Tham dự lớp tập huấn có trên 100 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu các huyện đường 7 và Tân Kỳ.  Tới dự có đồng chí Nguyễn Trung Thành Phó chủ tịch UBND huyện.

a1

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện tham dự lớp tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được phổ biến những văn bản quy định pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu gồm các Nghị định 67/2017 NĐ/CP  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Nghị định 83/2014/NĐ-CP  về kinh doanh xăng dầu; Thông tư 15/2015/TT-Bộ khoa học công nghệ  về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; Thông tư 08/2015/TT- Bộ khoa học công nghệ ngày 15/6/2018 của Bộ khoa học công nghệ về sửa đổi, bổ sung khoản 7 điều 6 Thông tư Thông tư 15/2015/TT-Bộ khoa học công nghệ  về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; Nghị định 119/NĐ-CP Nghị định Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa;….

nguyen van kim chi cuc truong chi cuc do luongtinh.

Đồng chí Nguyễn Văn Kim – Chi cục trưởng chi cục đo lường tỉnh triển khai các nội dung chương trình tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu các huyện  đã được trang bị các kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.  Qua đó giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nâng cao nhận thức để thực hiện tốt và chấp hành nghiêm túc các quy định quản lý đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu hiện nay.

Lê Hoàn