Đô Lương: Tập huấn nghiệp vụ xử lí vi phạm hành chính năm 2018

Sáng ngày 19/9/2018, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức  lớp tập huấn nghiệp vụ xử lí vi phạm hành chính năm 2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang, phó chủ tịch UBND huyện.

taphuan1

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện khai mạc tập huấn. Ảnh: Hoàng Phi

Tham gia lớp tập huấn có hơn 160 học viên là trưởng các phòng ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện, chủ tịch UBND, công chức Tư pháp hộ tịch, địa chính xây dựng, giao thông thủy lợi 33 xã thị. Trong thời gian một ngày, các học viên sẽ được các cán bộ Sở Tư pháp tỉnh hướng dẫn hệ thống các nội dung luật xử lí vi phạm hành chính được Quốc hội khóa XIII, kì họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012, trên cơ sở những nội dung quy định của pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính cũ. Khái niệm, nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, đối tượng, thời hạn xử phạt, tình tình tăng nặng, giảm nhẹ, những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính.

taphuan

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Hoàng Phi

Quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả. Một số quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt và thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.  Lớp tập huấn sẽ tổ chức thảo luận, đưa ra các tình huống giả định và cách xử lí vi phạm hành chính tại cơ sở.

taphuan2

Cán bộ Sở Tư pháp triển khai các nội dung. Ảnh: Hoàng Phi

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên nắm vững các nội dung quy định luật xử lí vi phạm hành chính, nâng cao nghiệp vụ, để từ đó áp dụng, vận hành, thực hiện đúng quy định luật xử lí vi phạm hành chính tại cơ sở./..

 Sỹ Bắc