Đô Lương tập huấn nghiệp vụ thi đua khen thưởng năm 2016

Sáng ngày 29/3/2016, phòng Nội vụ phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi đua khen thưởng năm 2016. Về dự có các đồng chí: Thái Hồng Thanh – Phó trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh, Nguyễn Công Châu – Phó Chủ tịch UBND huyện.

%image_alt%
Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia tập huấn có 100 học viên là cán bộ ban phòng, đoàn thể cấp huyện và cán bộ thi đua khen thưởng 33 xã, thị. Trong thời gian 1 ngày, cán bộ Ban thi đua khen thưởng tỉnh truyền đạt Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013; Giới thiệu các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thi đua khen thưởng và các văn bản liên quan.

%image_alt%
Các học viên tham dự lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, trang bị kiến thức nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng cho cán bộ cơ sở, nhằm thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Văn Đăng