Đô Lương tập huấn nghiệp vụ hoạt động HĐND và Thường trực 2 ban HĐND cấp xã năm 2021.

Sáng ngày 24/9, Thường trực HĐND huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho Thường trực, lãnh đạo 2 ban HĐND cấp xã năm 2021. Đồng chí Đoàn Văn Lợi – Phó chủ tịch HĐND huyện đến dự.

Đồng chí Đoàn Văn Lợi – Phó chủ tịch HĐND huyện truyền đạt nội dung tập huấn nghiệp vụ.

Tham dự lớp tập huấn có 198 đại biểu là thường trực HĐND và lãnh đạo 2 ban HĐND 33 xã thị trấn trên địa bàn. Trong 1,5 ngày các đại biểu được tiếp thu những nội dung một số vấn đề cơ bản của HĐND. Bao gồm cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND cấp xã. Các mốc thời gian, quy trình tổ chức tổ chức và công tác chuẩn bị hồ sơ các kỳ họp HĐND xã.

 Hoạt động giám sát và kĩ năng về hoạt động giám sát, quy trình tổ chức Đoàn giám sát của thường trực HĐND cấp xã. Cũng trong nội dung tập huấn, thường trực 2 ban sẽ được tiếp thu nội dung cơ bản về chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kinh tế – Xã hội, ban pháp chế HĐND cấp xã.  Phương pháp, kỹ năng hoạt động thẩm tra, quy trình phương pháp tổ chức Đoàn giám sát của Ban pháp chế , ban Kinh tế – Xã hội HĐND cấp xã. Một số quy định mới về công tác Văn thư, lưu trữ. `Cách thức, phương pháp, quy trình xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Thể thức ban hành các văn bản hành chính thông thường đối với HĐND cấp xã.

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Huy Khôi

Trong chương trình tập huấn, Thường trực HĐND huyện sẽ tổ chức thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và giải đáp những vấn đề các đại biểu quan tâm đối với  hoạt động HĐND cấp xã.

Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt