Đô Lương: Tập huấn nghiệp vụ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

Sáng ngày 30/3/2018, UBND huyện phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2018. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện .

a1

Các đại biểu tham dự

Tham gia lớp tập huấn có 163 học viên cán bộ các phòng ngành cấp huyện, chủ tịch UBND, công chức tư pháp hộ tịch, địa chính các xã, thị. Trong thời gian tập huấn, cán bộ chánh thanh tra tỉnh hướng dẫn các nội dung về nghiệp vụ giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo gồm: Những nội dung cơ bản của luật tố cáo, khiếu nại, tiếp công dân. Những điểm mới và sự cần thiết của luật, khiếu nại, tố cáo, hình thức phân loại, xử lí, quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cách phân biệt giữa khiếu nại và tố cáo, công tác lưu trữ hồ sơ trong công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

a2

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Phi

Thông qua các nội dung tập huấn nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ, công chức, nhằm làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các địa phương .

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt