Đô Lương: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Trong 2 ngày 19 và 20/12/2015, UBKT huyện Đô Lương phối hợp với UBKT tỉnh ủy đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Tham gia lớp tập huấn có 206 đồng chí trong Ủy ban kiểm tra của các tổ chức cơ sở Đảng. Dự và khai mạc lớp tập huấn có đ/c Lê Minh Giang – PBT huyện ủy.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được truyền đạt các nội dung cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát như: Quy trình thủ tục tiến hành một cuộc kiểm tra, giám sát; các chuyên đề về kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại, kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc thu nộp sử dụng đảng phí. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

%image_alt%
Đ/c Lê Minh Giang – Phát biểu tại lớp tập huấn
%image_alt%
Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cũng như nhận thức, ý thức trách nhiệm, của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát về những nội dung cơ bản để vận dụng vào thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Lê Ngọc Phương