Đô Lương tập huấn kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021

Sáng ngày 28/10/2021, UBND huyện Đô Lương phối hợp ban Tôn giáo sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo năm 2021. Tham dự có đồng chí Trần văn Hiến -Phó chủ tịch UBND huyện Đô lương.

Các đại biểu tham dự. Ảnh Huy Khôi

Trong thời gian 2 ngày,  các chủ tịch UBND các xã thị, cán bộ, công chức tham mưu công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cấp huyện, cấp xã được giới thiệu tổng quan về luật tín ngưỡng, tôn giáo; quy định cụ thể của luật tín ngưỡng tôn giáo. Các chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo; khái quát tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh tỉnh Nghệ An, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; nghiệp vụ cơ bản trong quản lý nhà nước về tôn giáo. Đồng thời, giải đáp thắc mắc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng chí Trần văn Hiến -Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về tôn giáo và công tác quản lý nhà nước. Kinh nghiệm, cách thức xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa bàn.                                                   

        Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt