Đô Lương: Tập huấn đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 20/6/2017, HĐND huyện Đô Lương đã  lớp tập huấn đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021. Tham gia lớp tập huấn có 428 đại biểu HĐND của 33 xã, thị.

taphuanhdnd1

Giảng viên trường Chính trị tỉnh Nghệ An quán triệt các chuyên đề

Nội dung gồm 5 chuyên đề: hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; tình hình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND; kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND.

taphuanhdnd

Các đại biểu tham dự

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các đồng chí đại biểu HĐND xã nắm được những kiến thức, lý luận về vị trí, vai trò, chức năng, quyền hạn, phương thức hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND, phương thức chuyển tải thông tin, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cần thiết của người đại biểu HĐND, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng cử tri.

Văn Đăng