Đô Lương tập huấn công tác phòng, chống, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm

Sáng ngày 18/10, tại Trung tâm y tế huyện Đô Lương, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã tổ chức lớp tập huấn công tác phòng, chống, quản lý, điều trị và thực hiện phần mềm thống kê, quản lý, báo cáo bệnh không lây nhiễm cho Trạm trưởng y tế và cán bộ chuyên trách và cán bộ quản lý bệnh không lây nhiễm 33 xã, Thị trấn.

Giảng viên Trung tâm Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An trực tiếp giảng bài.

Trong thời gian 1 ngày, giảng viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã truyền đạt các nội dung về: Hướng dẫn quản lý tăng huyết áp, lồng ghép quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường tại trạm y tế theo hướng dẫn mới của Bộ y tế. Giới thiệu về module quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh không lây nhiễm tích hợp trong hệ thống thống kê y tế Quốc gia. Thực hành sử dụng modune quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh không lây nhiễm tích hợp trong hệ thống thống kê y tế Quốc gia.

Cán bộ y tế cơ sở thực hiện phần mềm thống kê, quản lý, báo cáo bệnh không lây nhiễm. Ảnh: Ngọc Phương

Thông qua lớp tập huấn sẽ góp phần tăng cường công tác giám sát hoạt động phòng chống, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại tuyến cơ sở.

                                                              Ngọc Phương

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt