Đô Lương: Tập huấn công tác cải cách hành chính, quản lý cư trú và công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cho lực lượng công an huyện và công an xã, thị

Sáng 5/4, Công an huyện Đô Lương đã tập huấn công tác cải cách hành chính, quản lý cư trú và công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cho lực lượng công an huyện và công an xã, thị. Tham dự hội nghị có 150 là cán bộ, chiến sỹ công an huyện và công an 33 xã, thị trấn.

a2

Tham dự có 150 cán bộ, chiến sỹ công an huyện và 33 xã, thị

Tại hội nghị cán bộ chuyên viên phụ trách chuyên đề cải cách hành chính Phòng tham mưu Công an tỉnh đã trực tiếp lên lớp, tập huấn, trang bị, củng cố một số kiến thức và cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính các mặt công tác quản lý cư trú và tiếp nhận giải quyết tố cáo tin báo về tội phạm tại cơ sở.

a1

Toàn cảnh hội nghị

Thông qua tập huấn, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của lực lượng huyện, Công an xã, thị trấn trong công tác cải cách hành chính, công tác quản lý cư trú và tiếp nhận giải quyết tố cáo tin báo về tội phạm trên địa bàn huyện Đô Lương.

a3

Lực lượng công an tỉnh một số kiến thức và cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính các mặt công tác quản lý cư trú và tiếp nhận giải quyết tố cáo tin báo về tội phạm tại cơ sở.

Đồng thời tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính công tác quản lý cư trú và tiếp nhận giải quyết tố cáo tin báo về tội phạm cho lực lượng Công an.

Lê Hoàn