Đô Lương: Tập huấn biến động cung cầu lao động và khảo sát thống kê người tàn tật.

Sáng ngày 14/8/2015, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn hướng dẫn điều tra biến động cung cầu lao động và khảo sát thống kê người tàn tật trên địa bàn.

Tham gia lớp tập huấn có gần 70 học viên là trưởng ban chính sách và công chức chính sách 33 xã, thị trong toàn huyện.

%image_alt%
Toàn cảnh lễ khai mạc

Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được các cán bộ phòng LĐTBXH huyện hướng dẫn các nội dung bao gồm: Kế hoạch thực hiện thu thập và xử lí thông tin cung cầu lao động, điều tra lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đô Lương năm 2015. Hướng dẫn nghiệp vụ ghi chép, cập nhật thông tin về lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã phi nông nghiệp năm 2015 và hướng dẫn sử dụng các phần mềm nhập thông tin, khai thác thông tin, cơ sở dữ liệu cung cầu lao động. Hướng dẫn nội dung, phương pháp điều tra, khảo sát người tàn tật trên địa bàn.

%image_alt%
Các học viên tham gia lớp tập huấn

Sau thời gian tập huấn, các xã, thị sẽ về hướng dẫn và triển khai thực hiện điều tra, khảo sát biến động cung cầu lao động và thống kê người tàn tật tại các địa phương để tổng hợp, thống kê số lượng về huyện phấn đấu xong trước tháng 11/2015

Sỹ Bắc