Đô Lương: Tập huấn An toàn vệ sinh lao động

Sáng 3/10, Sở lao động thương binh xã hội đã phối hợp với UBND huyện Đô Lương tập huấn An toàn vệ sinh lao động cho chủ doanh nghiệp và người lao động.

Tham gia tập huấn, các học viên được tìm hiểu những nội dung cơ bản về Luật An toàn vệ sinh lao động. Các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho người lao động: Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện ATVSLĐ; Nội quy, quy trình và các biện pháp bảo đảm An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Các biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,  Khai báo, thống kê, báo cáo, điều tra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

222

Lãnh đạo Sở LĐTBXH khai mạc lớp tập huấn.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho người lao động: Chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động; Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho người lao động: Chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động; Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bảo đảm ATVSLĐ đối với một số lao động đặc thù. Bảo đảm ATVSLĐ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh Quản lý nhà nước về ATVSLĐ.

111

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Qua lớp tập huấn góp phần nâng cao hiệu quả công tác ATVS-LĐ, nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức khoẻ, tính mạng cho người lao động, giảm thiểu thấp nhất các tai nạn lao động xảy ra, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp./.

Lê Hoàn