Đô Lương tăng cường nhiều giải pháp tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Trong những ngày nắng nóng, lượng tiêu thụ điện năng của người dân tăng lên đáng kể, dẫn tới tình trạng quá tải trên đường dây và trạm biến áp. Việc tiết kiệm ở mỗi gia đình  và ở các đơn vị sẽ góp phần đáng kể vào lượng điện năng tiêu thụ trên địa bàn. Đây cũng là việc làm được ngành điện lực Đô Lương phối hợp với các các cơ sở triển khai thực hiện