Đô Lương tăng cường công tác tiêm Vacxin phòng viêm não Nhật Bản.

 Nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trong độ tuổi, trong đó có việc góp phần ngăn chặn bệnh viêm não Nhật Bản, các trạm y tế trên địa bàn huyện Đô Lương đang tăng cường công tác tiêm phòng vacxin Viêm não Nhật bản cho trẻ em.

Tính đến ngày 15/12/2014, Đô Lương đã tiêm phòng viêm não Nhật Bản ở 33 trạm y tế cơ sở, đối với mũi 1 là 3.764 cháu; mũi 2 là 3.710 cháu trên tổng số 4.084 cháu đạt tỷ lệ 91%. Các xã đạt tỷ lệ 100 % gồm Giang Sơn Tây, Lam Sơn, Đặng Sơn, Mỹ Sơn và Thượng Sơn.

%image_alt%

Tại thời điểm này, các trạm y tế cơ sở đang tổ chức tiêm phòng vacxin tiêm não Nhật Bản mũi 3 cho trẻ em với tổng số cháu được tiêm là 2.462 cháu. Qua khảo sát, gần 100% trẻ em được tiêm phòng viêm não Nhật Bản sức khỏe bình thường, không bị các ca tai biến do tiêm phòng. Để làm tốt công tác tiêm phòng viêm não Nhật Bản cho các cháu trong độ tuổi, UBND huyện Đô Lương đã chỉ đạo phòng y tế, các ban ngành liên quan và trạm y tế các xã thị làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về tầm quan trọng của việc tiêm phòng vacxin các loại bệnh. Trong đó có bệnh viêm não Nhật Bản; ngành y tế chuẩn bị đủ vacxin, thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phục vụ tiêm phòng đảm bảo an toàn.

%image_alt%

Nhờ làm tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh, đặc biệt là bệnh viêm não Nhật Bản nên Đô Lương đã hạn chế được tỷ lệ các cháu bị bệnh viêm não Nhật Bản.

Hữu Hoàn